REFERENCIE

Naše referencie sú zmesou všetkých odvetví priemyslu siahajúce od lekárskeho, automobilového a koľajového priemyslu až k ťažkému strojárstvo.

Tu uvádzame niektorých našich odberateľov:

  •  DISCOM B.V., Holandsko (Netherlands)
  •  Uniflex-Hydraulik GmbH ( Německo )
  •  AIR POWER s.r.o., Chrást u Plzně
  •  AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS spol.s.r.o., Praha
  •  Škoda JS a.s., Plzeň
  •  Bombardier Transportation Czech Republic, a.s., Česká Lípa
  •  AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.,Pelhřimov 
  •  Zakład Metalowy „WB”, Polsko 
  •  a další odběratelé

Referenčný list predložíme na vyžiadanie.