HISTÓRIA

1991 - počiatok spolupráce podnikateľov
1993 - založenie združenia RONELT
1993 - zahájenie výroby výfukov
1994 - prví zamestnanci
1995 - obstaranie ohýbačky do 50 mm
1995 - prvé skúsenosti s ohýbaním rúrok
1995 - počiatok investícií do stavieb a nákup nehnuteľností
1996 - obstaranie ohýbačky XOTH 114 (do pr. 114 mm)
1997 - zahájenie výroby ochranných rámov
1997 - www prezentácia
1998 - obstaranie ohýbačky XOTH 114 TB (NC do pr.114 mm)
1999 - obstaranie technológie lisovania
2003 - centralizácia - sťahovanie do prevádzkarne Otrokovice
2006 - obstaranie obvarovacieho automatu
2006 - ukončenie výroby ochranných rámov
2007 - obstaranie NC valcovačky plechu
2007 - stav zamestnancov viac ako 30
2008 - obstaranie CNC ohýbačky rúrok Bema Record 100 Electric
2009 - Sťahovanie firmy do vlastných priestorov v Želechoviciach nad Dřevnicí
2010 - zakúpenie CNC ohýbačky rúrok Bema Record 45 CNC DS-DS
2011 - výstavba nového skladového priestoru
2011 - zakúpenie novej lakovne a výstavba nového priestoru pre lakovňu
2012 - výrazné stavebné úpravy skladových priestorov a sociálnych zariadení
2012 - začatá výstavba nových šatní a sociálneho zariadenia
2012 - zakúpenie CNC pravoľavej ohýbačky rúrok E-POWER 52-DSA