O FIRME

Sme dynamicky rozvíjajúca sa firma rodinného typu s dvadsaťročnou históriou. Našou prednosťou je výkonná a spoľahlivá technológia pre ohýbanie rúrok a profilov, jedná sa o technológie poslednej generácie. Všetko, čo podnikáme a vyrábame, má svoj účel. Aby sme naplnili túto myšlienku, vychádzame požiadavkám trhu a našich odberateľov. A to kvalitou, ktorá musí byť maximálna a cenou, ktorá musí byť ústretová a vždy zodpovedajúca potrebám zákazníka vo vzťahu ku kvalite a účelu použitia daného výrobku.
Aby sme tento cieľ dosiahli, vedieme kolektív zamestnancov k efektívnosti vo výrobe, v spotrebe vynaloženého úsilia a energie. Pri plnení výrobných úloh sme variabilní a vychádzame v ústrety požiadavkám našich zákazníkov tak, aby sme neporušili ostatné body filozofie firmy a zachovali maximálnu kvalitu výroby. Všetko úsilie je smerované k činnosti nenarušujúcej ekologickú rovnováhu. Pri produkcii výrobkov a služieb je pre všetkých zamestnancov firmy zásadné zabrániť negatívnym dopadom na svoje okolie a životné prostredie. Dodržiavame technologické postupy a maximálne dbáme na dodržanie všetkých základných bodov filozofie firmy.

FILOZOFIA

účel - cena - kvalita a ústretovosť pri riešení všetkých požiadaviek zákazníka.