EKOLÓGIA

Pripisujeme veľký význam EKOLÓGII
Jeden z bodov filozofie firmy znie:
Pri produkcii výrobkov je nutné a dôležité predísť negatívnym dopadom na svoje okolie a životné prostredie. Dodržiavame technologické postupy.
Využívame:

  • elektrostatické filtre zvarovne
  • odmasťovanie recyklovateľnými kvapalinami
  • striekací box s vodným filtrom
  • výhradne ekologické farby
  • likvidáciu odpadov recykláciou
  • likvidáciu odpadov akreditovanými firmami