Ekologie

Vrcholový management si plně uvědomuje zodpovědnost za kvalitu poskytovanou zákazníkovi a zodpovědnost vůči životnímu prostředí, a proto se zavazuje:

  • dodržovat kvalitu produkce ke spokojnosti zákazníka
  • Při produkci výrobků je nutné a zásadní zabránit negativním dopadům na své okolí a životní prostředí.

Klademe zásadní důraz na ekologii

Jedním z bodů filozofie firmy zní:

Při produkci výrobků je nutné a zásadní zabránit negativním dopadům na své okolí a životní prostředí. Dodržujeme technologické postupy ...

Využíváme:

  • elektrostatické filtry svařovny
  • odmašťování recyklovatelnými kapalinami
  • stříkací box s vodním filtrem
  • výhradně ekologické barvy
  • likvidaci odpadů recyklací
  • likvidaci odpadů akreditovanými firmami