Management kvality

Ve společnosti Zdeněk Kedroň – sdružení podnikatelů RONELT je zaveden systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2015. Oblastí certifikace je KOVOVÝROBA, TVÁŘENÍ KOVŮ ZA STUDENA. Certifikaci provedla společnost LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. Procesy jsou prováděny ve shodě s normou EN ISO 9001:2015.

 

Vzhledem k tomu, že dodáváme výrobky nadnárodním společnostem, jsme v řadě případů certifikováni přímo jimi. Požadavky na získání těchto certifikátů mnohdy překračují rámec ISO norem.

Jsme kvalifikovaným dodavatelem pro strojní ohyby dílů, včetně dílů z nerezavějících ocelí dle požadavků ŠKODA JS a.s. pro zakázky jaderného a nejaderného typu.

KONTROLA KVALITY

Kontrole kvality je v naší firmě věnována velká pozornost. Kvalita výroby je kontrolována systémem samokontroly a paralelně nezávislou kontrolou.

Kvalita našich výrobků je zajišťována:

  • Vstupní kontrolou
  • Mezioperační kontrolou
  • Výstupní kontrolou

 Na přání zákazníka vystavíme:

  • Osvědčení o shodě
  • Měřicí protokol
  • Materiálový list (zajištění kvality vstupního materiálu)

Certifikace

Image                    Image

certifikát